Ergoterapi nedir?

Ergoterapi nedir?

Ergoterapi; (Occupational Therapy) aktivite ve katılım kısıtlılığı olan tüm bireylerin; engelli, yaşlı, madde bağımlısı, sokak çocukları, eşcinsel bireyler, HIV+ bireyler  gibi toplum dışına itilmiş, kişi ve grupların tedavi edici yaklaşımlarla kendine bakım, iş ve uğraşı aktivitelerine katılımını sağlayarak sağlık, iyi olma hali ve yaşam kalitelerini artırmakla görevli bir sağlık disiplinidir.Ergoterapi kişilerin aktivitelerle sağlıklı, iyi olmasını sağlayan ve yaşam memnuniyetini artıran bir meslektir.

Ergoterapinin asıl amacı anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamaktır. Ayrıca ergoterapide kişilerin toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, sosyal, çevresel ve yasal faktörler değerlendirilerek bunları ortadan kaldırmak, azaltmak veya düzenlemek için gerekli müdahaleler yapılır.

Bilim, sanat ve çeşitli rekreasyonel aktivitenin buluştuğu bir rehabilitasyon yaklaşımıdır.

Ergoterapi;

Aktivite yapabilmeyi sağlık ve iyi olmanın esası olarak kabul eder.

Kişinin ruhsal, fiziksel, duygusal ve bilişsel yönlerini dikkate alır.

Günlük yaşamda bağımsızlığı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

Yaşamın kendine bakım, üretim ve boş zamanla ilgili faaliyetlerdeki güçlüklerle başa çıkmak için,

gerekli olan becerilerin teşvik edilmesi, geliştirilmesi, yeniden öğretilmesi ve sürdürülmesini sağlar.

Kurumsal, kültürel, sosyal ve fiziksel çevreyi kişilerin bağımsızlık seviyelerini ve toplumsal katılım gereksinimlerine göre düzenler.

Engelli bireyin işe yönlendirilmesini, mesleki eğitim almasını, işyerlerinde daha başarılı olmalarını amaçlar.

Bölümün Misyonu

Sağlık ve iyilik halininarttırılması amacıyla, anlamlı ve amaçlı aktiviteler yolu ile tüm yaş gruplarında; kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım yetenklerini geliştirici, çevreyi düzenleyici yaklaşımlar ile uluslarası standartlarda, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmek, lisansüstü eğitim ve kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak.

Bölümün Vizyonu

Fiziksel ve bilişsel ergoterapi aktiviteleri ile toplumun yaşam kalitesini artırmak, engellerin kaldırılarak çevrenin daha kullanılır duruma gelmesini, yaşlılar, engelliler, sokak çocukalrı, madde bağımlıları, eşcinseller, AIDS’li gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarını azaltmak, toplumsal katılımın arttırılması için ergoterapi alanının bilimsel gelişimi ve hizmetlerini en mükemmel seviyeye çıkartmak ve Uluslar arası örnek bir eğitim kurumu haline getirmektir.

Staj ve laboratuvar olanakları

Ergoterapi eğitim ve araştırma ünitelerinde;

-Pediatri, noröloji, geriatra, ortopedi, psikiyatri ve romatoloji konularında uygulama ve araştırmalar

-Bilgisayarlı fonksiyonel kapasite değerlenirilmesi, mesleki rehabilitasyon uygulamaları

-Yaygın nörogelişimsel bozukluk, öğrenme bozukluğu ve zihinsel problemlerde duyu-algı motor değerlendirme ve tedavisi

-Görme engelli gibi özel duyu bozukluklarının rehabilitasyonu

-Splint, kendine yardım aletleri, yardımcı araçlarla adaptasyon uygulamaları

Saha çalışmalarıyla;

-Toplum temelli rehabilitasyon

-Çevre düzenlemeleri

-İş yerlerinde ergonomi çalışmaları

-Koruyucu ve ev rehabilitasyonu

-Huzur evlerinde çalışmalar

-Okullarda koruyucu ergoterapi çalışmaları

Ergoterapistlerin ekip çalışması yapabileceği bilimler

-Sosyal bilimler

-Psikolojik bilimler

-Biyolojik ve tıbbi bilimler

-Endüstriyel bilimler

-Güzel sanatlar

-Teknoloji

 

Yoruma kapalı.