Ergoterapi Meslek Yasası

İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist): İş ve uğraşı terapisi(ergoterapi) alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun, sağlıklı kişilerde mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri yaparak, mesleği ile ilgili koruyucu ve geliştirici programları planlayan ve uygulayan; hasta kişiler için uzman tabibin teşhisine bağlı olarak bireylerin günlük yaşam, iş ve üretkenlik, boş zaman aktivitelerine katılımını artırmak, sağlık durumlarını iyileştirmek, özürlülüğü önlemek ve çevreyi düzenleyerek katılımı artırmak için gerekli iş ve uğraşı terapisi yöntemlerini uygulayan sağlık meslek mensubudur.

İş ve uğraşı teknikeri (Ergoterapi teknikeri); Meslek yüksekokullarının iş ve uğraşı terapisi bölümlerinden mezun, uzman tabibin tedavi planına bağlı olarak, uzman tabip veya iş ve uğraşı terapisti(ergoterapist) gözetiminde iş ve uğraşı terapisi programını uygulayan sağlık teknikeridir.

 

KAYNAK: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm

Yoruma kapalı.