Ergoterapinin fizik tedaviden farkı nedir?

Ergoterapinin fizik tedaviden farkı nedir?

  • İsimlerinin farklı olduğu gibi yaptıkları işler de birbirinden farklı olan mesleklerdir.
  • Fizik tedavi sadece bir takım kas eklem kemik sinir rahatsızliklarinda oluşan sorunların çözümü için çeşitli fiziksel müdahalelerde bulunur, çeşitli araçlar ya da hareketler sayesinde kas güçlendirir, eklem hareket açıklığı korur ya da artırır vb. ama bunların tamamının günlük yaşama geçişini günlük yaşamda uygulama işini ergoterapi yapar ve ergoterapi sadece fiziksel değil  psikolojik ve sosyal olaylarla ilgilenir (Bedensel engelliler, zihinsel engelliler, otizmli bireyler, eş cinseller, madde bağımlıları, sokak çocukları, şiddet gören kadınlar, HIV+ bireyler, mahkumlar, mülteciler ) herkesle çalışır
  • Fizik tedavi hastalara medikal yaklaşımda bulunur.
  • Ergoterapi ise sadece fiziksel olarak yaklaşımda bulunmaz psikolojisini sosyal durumunu, fiziksel çevresini göz önünde bulundur, kişiye holistik(bütüncül) olarak yaklaşır ve en temel felsefesi olan hümanizme göre kişileri önemser ve bireysel olarak herkesle tek tek ilgilenir
  • Kişilerin psikolojisini, fiziksel yeterliliğini sosyoljik durumunu bir bütün olarak inceler
  • Yani kişiyi bulunduğu ortamda yaptığı işlerle çevresindeki kişilerle yapmak istedikleriyle yasalar ve yönetmeliklerle kişinin özlük haklarıyla birlikte ele alır ve bütün hepsinde amaç kişinin ilk olarak günlük yaşamdaki bağımsızlığını sağlamakken daha sonra hayattan zevk almasına kadar kişinin tamamen tatmin olmasına kadar giderAma şu da var ki kişi hiç bir zaman tam olarak tatmin olamayacağı için tüm insanlara ergoterapi uygulanabilir bu açıdan baktığımızda ise ergoterapist bir yaşam koçudur.Kişileri ömür boyu terapi edebilir sağlıklı insanlara da terapi uygulanarak kişilerin memnuiyet seviyesi artırılabilir
  • Ergoterapi kişileri aktivitelerle tedavi eder. Kişinin günlük yaşamdaki bağımsızlığı artırmak için aktiviteleri kişiye göre adapte eder.
  • Ama fizik tedavi ise sadece başta dediğimiz gibi bir kas, eklemi kemik, sinir ve kardiyovasküler sistemlerinde oluşabilecek sorunlara müdahale etmek amaçlı bir meslektir.
  • Bu iki meslek çoğunlukla birlikte çalışırlar. Birbirini tamamlayan mesleklerdir. Ergoterapi, gerektiği zaman fizik tedaviyle birlikte multidisipliner bir şekilde uygulanabilir. Birbirinin altı veya birbirinin üstü meslekler kesinlikle değildirler; aksine birbirinden farklı olan iki bilim dalıdır.

Yoruma kapalı.